Számlahibák és javításuk - KKP Bt

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hasznos információk
Először is szögezzük le,   hogy az ÁFA elszámolási időszakon belül végzett javítások nem igényelnek adó rendezést (önellenőrzést). Az elszámolási időszakon kívülre eső   javítások  önellenőrzést vonhatnak maguk után.

Az alábbi leírás mutatja a   négy féle (ABCD) hiba négy féle javításának módja (1234) külön arra az   esetre, ha a vevő visszaadta (I) vagy nem adta vissza (N) a számlát.

A vevő a számlát visszaadta:I) Igen
N) Nem
Javítási módok:1. áthúzás és felé írás: számítógépes számla esetén nem alkalmazható
2. módosító számla kiállítás
3. stornózás(érvénytelenítés) és új számla kiállítás
4. csak stornózás(érvénytelenítés) új számla kiállítás nélkül

Előforduló hibák, azok javítása teljesítés időpontjának megállapítása:

A) Csak adatmódosítás:   összeget, teljesítés dátumát nem érintő módosítás (pl. adószám, cím   elírás)   A teljesítés dátuma mindig az eredeti.
   I) 3. érvénytelenítő számla, utána új számla
   N) 2. tétel nélküli módosító számla

B) Teljesítés időpontját   érintő javítás     Ha a teljesítés időpontja a számlán szereplőnél   régebbi, akkor nem kell javítani mert a vevő később levonhatja az adót,   az nem gond.  
  I) 3. érvénytelenítő számla: (teljesítés dátuma az eredeti) utána új számla (teljesítés dátuma az új)
  N) 2. tétel nélküli módosító számla: (teljesítés dátuma az új, de ez egyéb adatban meg kell adni a régit is)
 Elszámolása: A szállító az   eredeti számla időszakára ingyenes önrevíziót nyújt be, csökkenti a   fizetendő adót.  A módosító számla időszakára (átvétel időpontja!)   fizetendőként vallja be, növeli a fizetendő adót. A vevő feltehetően nem csinál semmit.

C) Az áfa alapjának növeléséből eredő módosítások   A teljesítés dátuma az eredeti.
   I) 3. érvénytelenítő számla,  utána új számla
   N) 2. módosító számla
Elszámolása: A szállító az   eredeti számla időszakára önrevíziót nyújt be. A vevő legkorábban   módosító számla kézhezvételének bevallási időszakában helyezheti   levonásba a módosító számlán rá többletként áthárított adót.

D) Az áfa alapjának utólagos   csökkenése    I) 3. érvénytelenítő számla: (teljesítés dátuma az   eredeti), utána új számla (teljesítés dátuma az új)
   N) 2. módosító számla:  (teljesítés dátuma az új)
Elszámolása:
A szállítónak a fizetendő adót   csökkent tételként kell az adóbevallásába beállítani, legkorábban abban   az adómegállapítási idszakban, amelyben az eredeti számlát   érvénytelenítő vagy módosító számla a vevő személyes rendelkezésére áll   (igazoltan át kell vetetni!).
A vevő a fizetendő adója összegét növelő tételként állítja be annak az időszaknak a bevallásába, amelyben a módosító vagy érvénytelenítő okiratot kézhez kapja, de nem később,   mint a módosító vagy érvénytelenítő okirat kibocsátásának hónapját   követő hónap 15. napja.

Az új teljesítés dátum,   gyakorlatilag a számla keltét jelenti, de mint láttuk a számla   elszámolása a vevőnél a kézhezvétel időpontja, a hó végén postázott   számlánál ez a következő hónap is lehet.  a szállítónál az elszámolás   időpontja ilyenkor az átvételének időpontja. Az ilyen számlát   tértivevénnyel kell feladni vagy azt igazoltan át kell vetetni. (!)
Számlahibák és javításuk  


Először is szögezzük le,   hogy az ÁFA elszámolási időszakon belül végzett javítások nem igényelnek adó rendezést (önellenőrzést). Az elszámolási időszakon kívülre eső   javítások  önellenőrzést vonhatnak maguk után.

Az alábbi leírás mutatja a   négy féle (ABCD) hiba négy féle javításának módja (1234) külön arra az   esetre, ha a vevő visszaadta (I) vagy nem adta vissza (N) a számlát.

A vevő a számlát visszaadta:I) Igen
N) Nem
Javítási módok:1. áthúzás és felé írás: számítógépes számla esetén nem alkalmazható
2. módosító számla kiállítás
3. stornózás(érvénytelenítés) és új számla kiállítás
4. csak stornózás(érvénytelenítés) új számla kiállítás nélkül

Előforduló hibák, azok javítása teljesítés időpontjának megállapítása:

A) Csak adatmódosítás:   összeget, teljesítés dátumát nem érintő módosítás (pl. adószám, cím   elírás)   A teljesítés dátuma mindig az eredeti.
   I) 3. érvénytelenítő számla, utána új számla
   N) 2. tétel nélküli módosító számla

B) Teljesítés időpontját   érintő javítás     Ha a teljesítés időpontja a számlán szereplőnél   régebbi, akkor nem kell javítani mert a vevő később levonhatja az adót,   az nem gond.  
  I) 3. érvénytelenítő számla: (teljesítés dátuma az eredeti) utána új számla (teljesítés dátuma az új)
  N) 2. tétel nélküli módosító számla: (teljesítés dátuma az új, de ez egyéb adatban meg kell adni a régit is)
 Elszámolása: A szállító az   eredeti számla időszakára ingyenes önrevíziót nyújt be, csökkenti a   fizetendő adót.  A módosító számla időszakára (átvétel időpontja!)   fizetendőként vallja be, növeli a fizetendő adót. A vevő feltehetően nem csinál semmit.

C) Az áfa alapjának növeléséből eredő módosítások   A teljesítés dátuma az eredeti.
   I) 3. érvénytelenítő számla,  utána új számla
   N) 2. módosító számla
Elszámolása: A szállító az   eredeti számla időszakára önrevíziót nyújt be. A vevő legkorábban   módosító számla kézhezvételének bevallási időszakában helyezheti   levonásba a módosító számlán rá többletként áthárított adót.

D) Az áfa alapjának utólagos   csökkenése    I) 3. érvénytelenítő számla: (teljesítés dátuma az   eredeti), utána új számla (teljesítés dátuma az új)
   N) 2. módosító számla:  (teljesítés dátuma az új)
Elszámolása:
A szállítónak a fizetendő adót   csökkent tételként kell az adóbevallásába beállítani, legkorábban abban   az adómegállapítási idszakban, amelyben az eredeti számlát   érvénytelenítő vagy módosító számla a vevő személyes rendelkezésére áll   (igazoltan át kell vetetni!).
A vevő a fizetendő adója összegét növelő tételként állítja be annak az időszaknak a bevallásába, amelyben a módosító vagy érvénytelenítő okiratot kézhez kapja, de nem később,   mint a módosító vagy érvénytelenítő okirat kibocsátásának hónapját   követő hónap 15. napja.

Az új teljesítés dátum,   gyakorlatilag a számla keltét jelenti, de mint láttuk a számla   elszámolása a vevőnél a kézhezvétel időpontja, a hó végén postázott   számlánál ez a következő hónap is lehet.  a szállítónál az elszámolás   időpontja ilyenkor az átvételének időpontja. Az ilyen számlát   tértivevénnyel kell feladni vagy azt igazoltan át kell vetetni. (!)


Bejövő (kapott) számlák ellenőrzése

Az APEH csak akkor fogadja el a befogadott számlákat, ha a  vállakozó a kapott számláknál a jelento~sebb összegűeket az alábbiakban dokumentálva ellenőrzi:

1. Cégellenőrzés interneten cégeknél: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapján irm.hu
Ingyenes  cégkivonat letölthető, lényeges a cégbírósági bejegyzés és a képviselő  aláírásmintája/ezt kinyomtatva a számla, vagy szerződés mellé kell tenni/
egyéni vállalkozóknál: erdeti vállalkozói igazolványt lefénymásolni, szerződés, vagy számla mellé tenni./Az eredetit elkérni nem elfogadni a vállalkozó által lefénymásoltat/

2. APEH honlapon adószám szerint ellenőrizzük létezik e a cég vagy egyéni vállalkozó/külföldit is!!!!/
-  nincs e felszámolás alatt/felszámolás alatt lévő cégtől számlát befogadni nagyon kockázatos- az Apeh áfát nem fog visszaadni valószínű/
- nincs e adószáma felfüggesztés alatt
- nincs e jelento~s adótartozása a cégnek,/ha van áfát nem fog visszaadni az apeh/

3. Kapott számla ellenőrzése:
Kézzel kiállított nyomdai számla:
Apeh honlapon ellenőrizni, hogy megfelel az ott található sorszámoknak
Gépi  számla: bekérjük a programozó "Megfelelőségi nyilatkozatát"/Megfelel a  program a törvényben elo~írtaknak/Nagyobb programozócégeknél ez a honlapjukról letölthető.
Hogy ezt milyen összeghatárnál, szerződésnagyságnál kell elvégezni és milyen időközönként ismételni a folyamatos kapcsolat esetén, azt a cégvezető dönti el, amit belső szabályzatban rögzíteni kell.
Nagyobb cégeknél már most így ellenőriz  az Apeh, de ezt a jelentősebb összegű/több százezres-millós/ tételeknél  kis cégeknél is kéri.
Külföldi partner leeellnőrzését /létezik e,  nincs e felszámolás alatt, vagy jelentős bírság előtt/ az Apeh ingyen  elvégzi kérésre.
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz