Számla nyugtázás szigorú számadású nyilvántartás - KKP Bt

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hasznos információk
Számla nyugtázás szigorú számadású nyilvántartás

23/2014.  (VI.30) NGM rendelet a  számla és  nyugta adóigazgatási  azonosításáról,valamint elektronikus  formában  megőrzött számlák  adóhatósági ellenőrzéséről

7. § A  nyomtatványt /számla,nyugta/ a   felhasználó adóalany a számvitelről  szóló tv. alapján szigorú számadás   alá vonja. Olyan nyilvántartást  vezet,amely nyomtatványfajtánként   külön-külön tartalmazza

a.   a nyomtatvány sorszámtartományát az első és utolsó sorszám megjelölésével
b.    a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát
c.   a nyomtatvány beszerzésének keltét
d.   a nyomtatvány felhasználásának időtartamát,az első felhasználás keltétől az utolsó felhasználás keltéig
e.   a nyomtatvány kiselejtezésének keltéig
11. § A számlázó programot használó adóalany köteles az általa használt számlázó program
a.   nevét,azonosítóját
b.   fejlesztőjének nevét és ha van, adószámát
c.   értékesítőjének,rendelkezésre bocsátójának nevét adószámát
d.     beszerzésének,használata  megkezdésének,vagy saját fejlesztés esetén  a  rendeltetésszerű  használatbavételét  30 napon belül az  adóhatósághoz  az erre a célra  rendszeresített nyomtatványon  bejelenteni.
Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó program
a.   előző bekezdés szerinti adatait
b.    használatból történő kivonás időpontját
30 napon belül az adóhatóságnak megfelelő nyomtatványon bejelenteni.
Az online /felhő/ számlázó rendszerekre ugyanez vonatkozik!
A   programgyártókra továbbra is  vonatkozik, hogy felelnek a program   kihagyás és ismétlés nélküli  sorszámozásáért.Kötelesek átadni a  program  részletes leírását.
A számlázó programokat is megfelelően archiválni kell.
A Nav próbaszámlázást végezhet, dokumentációt megkövetelheti.
A régi szigorú számadású nyomtatványok használhatók, csak néhány „fejrészt” át kell nevezni.
A nyilvántartást 2014. július 1-től, a programok bejelentését 2014. október 1-től kell alkalmazni.
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz