Munkába járás költségtérítések - KKP Bt

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hasznos információk
A munkáltatónak költségtérítést   kell fizetnie minden olyan munkavállalónak, akinek munkahelye és   lakóhelye nem ugyanazon városban van. Ezt a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993 (V.12.) Korm. rendelet   szabályozza. Vannak azonban olyan utazási költségtérítések, melyek   adómentes juttatásnak minősülnek, így célszerű azokat alkalmazni.  

Munkába járásnak számít, ha a   munkavállaló a közigazgatási határon kívülről naponta jár munkába és a   hétvégi hazautazás is. Napi munkába járás címén kap költségtérítést az a munkavállaló, aki naponta a közigazgatási határon kívülről utazik a   munkahelyére, valamint munkarendjétől függő gyakorisággal rendszeresen   utazik oda és vissza.  Hétvégi hazautazás amikor a munkavállaló   ideiglenesen költözik a munkahelye közelébe a napi bejárás könnyebbsége   miatt, de onnan hetente egyszer hazautazik állandó lakhelyére és onnan   vissza is utazik.   A munkáltatónak meg kell térítenie a munkavállaló   részére a munkába járást szolgáló bérlet vagy teljes árú menetjegy   díjának 86%-át, ha országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályon,   valamint 80%-át, ha elővárosi vasúton, és helyközi díjszabással   közlekedő helyi és távolsági autóbuszon utazik.  A munkavállalónak a   munkába járáshoz a saját gépjárművel történő munkába járás   költségtérítése címén elszámolható összeggel megegyező költségtérítés   jár, ha nem közlekedik tömegközlekedési eszköz a munkavállaló állandó   vagy ideiglenes lakóhelye és munkahelye között, a munkavállaló a   tömegközlekedési eszközt a munkarendje miatt nem tudja igénybe venni,   vagy csak hosszú várakozással tudná igénybe venni, vagy ha a   munkavállaló a mozgáskorlátozottsága miatt nem képes tömegközlekedési   eszközzel közlekedni.  

A munkába járás   költségtérítésének adómentessége, illetve adókötelezettsége  Az utazási   költségtérítés megfizetése történhet úgy is, hogy a munkavállaló nem   adja le a bérletet. Ilyenkor adófizetési kötelezettség csak abban az   esetben nem keletkezik, ha a kifizetett összeg és a bérlet ára   megegyezik, és a magánszemély megőrzi a bérletet.   Ha saját gépjárművel történik a munkába járás, akkor annak költségtérítése akkor nem minősül bevételnek, ha a gépjármű a munkavállaló vagy házastársa tulajdonában   van. Tehát csak a tulajdonos részére kifizetett összeg adómentes.   A   munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló   kormányrendelet hatályán kívüli bérlet juttatás adóköteles természetbeni juttatásnak minősül, ami után a kifizetőnek a juttatást követő hónap   20-áig a bérlet árának 54%-át kitevő személyi jövedelemadót meg kell   fizetnie az adóhatósághoz. Kivétel ez alól, ha a munkaszerződésből vagy a munkaköri leírásból kétséget kizáróan bizonyítható, hogy a bérlet   használata szorosan összefügg a tényleges munkavégzési kötelezettséggel.    
A juttatás költsége és az utána   fizetett személyi jövedelemadó a kifizetőt terhelő társasági adóban   költségként el lehet számolni.  

Az utazási költségek   megtérítésének (átvállalásának) adózási következményeiről  Bérlet   Gyakori az a juttatási forma a munkáltatók körében, mikor a   munkavállalók utazási költségeit bérlet formájában térítik meg. A   munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló Kormány   rendelet értelmében a kötelező jelleggel megtérített bérlet olyan   kötelezettségből származó bevételnek számít, amivel szemben igazolás   nélkül számolható el költség, tehát adómentes. Ha a munkavállaló a   bérletet leadja a munkáltatójának akkor a bérlet értéke nem számít   bevételnek, tehát adómentesség áll fenn.   Tehát, ha a munkaadó kifizeti a bérlet teljes összegét az nem minősül bevételnek, mint ahogy az sem,   ha a magánszemély költségbizonylat címén megőrzi a bérletet. Az utóbbi   esetben maga a bérlet képzi a költség bizonylatát. Munkába járás   személygépkocsival Adómentes költségtérítésnek számít az a juttatás,   amit a munkáltató fizet a munkavállalónak költségtérítés címén a saját   gépjárművel történő munkába járás esetén a munkában töltött napokra a   munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza   távolságra akkor, ha annak díja kilométerenként 9 forintot tesz ki.  

Forrás:  www.adosziget.hu
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz